0

แพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการ (SMEs) ธุรกิจอู่ ช่าง ตัวแทนจำหน่าย เจ้าของสินค้า เตรียมพร้อมเปลี่ยนสู่ “Newgarage”

           
...

 

รู้จัก NewGarage แพลตฟอร์มเพื่อธุรกิจยานยนต์ของคนไทย


 

NewGarage (นิวการาจ) คือ แพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการ (SMEs) ทุกกลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่พร้อมมุ่งยกระดับการดำเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่ ด้วยการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการด้านยานยนต์ครบวงจรในรูปแบบ eCommerce Platform ตอบโจทย์ด้วยระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการที่ทันสมัย สินค้า บริการ และโซลูชั่นต่าง ๆ สำหรับทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค (ลูกค้าผู้ใช้รถ)

 

NewGarage’s Ecosystem

เรามุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงระบบ Value Supply Chain ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (End-to-End Customer Journey)

 • ผู้ประกอบการ (SMEs) ธุรกิจอู่ ทุกประเภท
 • ผู้ผลิต เจ้าของสินค้า เจ้าของโรงงาน
 • ตัวแทนจำหน่าย รายใหญ่, รายย่อย
 • ช่าง ทีมงาน และบุคคลากร
 • กลุ่มคาร์คลับ, Influencer
 • เครือข่ายพันธมิตร สินค้าบริการยานยนต์ ทั่วประเทศ
 • กลุ่มลูกค้าผู้ใช้รถ กว่า 17 ล้านคัน 

 

จุดแข็งของเรา NewGarage : One-Stop Services

 • ระบบเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และการบริหารจัดการที่ทันสมัย
 • ระบบการตลาดออนไลน์, Digital Marketing Automation, CRM ดูแลลูกค้า
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูล Data Management, Big Data, Cloud System
 • ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า, สต๊อก, คำสั่งซื้อ, ยอดขาย, บริการจัดส่งสินค้า
 • ระบบชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway), รูดบัตร ผ่อนสินค้า
 • Online Marketing Consult ทีมที่ปรึกษาด้านการตลาด วิเคราะห์ วางแผน แนะนำลูกค้า 
 • In-House Production ทีมออกแบบ วางแผน ผลิตสื่อการตลาด ครบวงจร 
 • ระบบคลังความรู้ (Knowledge Base), โปรแกรมฝึกอบรม Online  
 • มุ่งเน้นสินค้าที่มีนวัตกรรม, Innovation, Knowhow, Services & Solutions ฯลฯ
 • สนับสนุบนักวิจัยและพัฒนา พร้อมเป็น Sandbox และร่วมทุน สำหรับสินค้า/ธุรกิจสตาร์ทอัพ