0

เปิดแนวคิดแพลตฟอร์มเพื่อธุรกิจยานยนต์ของคนไทย

           

เปิดแนวคิดแพลตฟอร์มเพื่อธุรกิจยานยนต์ของคนไทย

เปิดแนวคิดแพลตฟอร์มเพื่อธุรกิจยานยนต์ของคนไทย Newgarage คือจุดรวมพล ของผู้ประกอบการ SMEs อู่ ยานยนต์, เจ้าของสินค้า/บริการ, ช่าง/พนักงาน ทั่วประเทศ เพื่อคัดกรองและปูพื้นฐานความใจเกี่ยวกับภาพรวมโมเดลธุรกิจและระบบต่าง ๆ ของเราว่าเป็นอย่างไร เจาะลึกในรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการ ซึ่งจะทำให้ทุกคนทราบว่าแพลตฟอร์มนี้มีจุดเด่นหรือข้อดีอะไรบ้าง และผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SMEs อู่ ยานยนต์, เจ้าของสินค้า/บริการ, ช่าง/พนักงานได้อย่างไร และเริ่มต้นลงมือทำไปพร้อมกัน

...

 

ดูคลิปนี้ให้จบ! แล้วคุณจะพบโอกาส! เพื่อ “อู่” ยานยนต์ ทั่วประเทศ

#newgarage #อู่ยุคใหม่ #นิวการาจ

 

🎯 Kloudgarages (คลาวด์การาจ) จุดเริ่มต้นครั้งใหญ่

👉🏻 ผ่านมา 3 ปี กับการทำหน้าที่เป็น 'สะพานเชื่อม' ให้ SMEs อู่ยานยนต์ ช่าง บุคลากร ก้าวข้ามขีดจำกัด ปรับตัวจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ เพื่อเป็น #อู่ยุคใหม่

👉🏻 ช่วงแรกเราเปิด #Kloudgarages เพื่อเป็น 'จุดรวมพล' สำหรับเตรียมความพร้อม ปูพื้นฐานความเข้าใจให้ทุกคน ผ่านการประชุม Online (Zoom Webinar) และเกิดเป็น 'ครอบครัว Newgarage รุ่นที่ 1'

👉🏻 วันนั้น ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ทำให้พวกเราชาวอู่ ได้รวมพลังกันสร้าง 'ระบบนิเวศยุคใหม่' แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะดิจิทัล และยานยนต์

.

🎯 เปิดแนวคิด Newgarage (นิวการาจ) คืออะไร? .

👉🏻 วันนี้ Newgarage (นิวการาจ) คือ ผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 'อู่ยุคใหม่' โครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นระบบนิเวศแห่งใหม่ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs อู่ยานยนต์ ช่าง และบุคคลากร 'ก้าวข้ามขีดจำกัด มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคดิจิทัลและยานยนต์ไฟฟ้า (EV)'

👉🏻 เรามุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและการให้บริการด้านยานยนต์ เชื่อมโยงตลาดและผู้มีส่วนร่วม ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อติดอาวุธให้ผู้ประกอบการ SMEs อู่ ช่าง บุคลากร

👉🏻 ส่งเสริมการฝึกอบรม พัฒนาทักษะของช่าง/บุคคลากร สู่มาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น (Upskills-Reskills) ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสากรรมยานยนต์ในปัจจุบัน

.

🎯 แพลตฟอร์ม Newgarage ศูนย์กลางสินค้าบริการและคลังความรู้ด้านยานยนต์

👉🏻 เราพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง ที่มีระบบซอฟต์แวร์และโซลูชั่นครบวงจร สำหรับบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระบบการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Platform)

👉🏻 เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจแบบครบทุกมิติ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ SMEs อู่ยานยนต์, ผู้ผลิต/เจ้าของสินค้า, ตัวแทนจำหน่าย, เครือข่ายพันธมิตร, ช่าง บุคคลากร รวมถึง บุคคลทั่วไป

👉🏻 สามารถนำเสนอสินค้า บริการ และโซลูชั่นใหม่ ๆ ด้านยานยนต์ ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้รถ ได้ทุกที่ทุกเวลา 7 วัน 24 ชม.

👉🏻 เราสนับสนุนสินค้านวัตกรรมยานยนต์ ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านการทดสอบและได้รับรองมาตรฐานจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ทั้งในไทยและต่างประเทศ

👉🏻 ที่สำคัญ สามารถติบโจทย์ความต้องการผู้ใช้รถ 3 ด้าน อาทิ ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง/พลังงาน, ช่วยเพิ่มสมรรถนะของรถ/เครื่องยนต์ และลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ตอบโจทย์อู่ อัพเกรดช่าง เพิ่มช่องทางกระจายสินค้า/บริการ
ไปสู่ลูกค้าผู้ใช้รถยนต์กว่า 17 ล้านคันทั้งประเทศ