0

นโยบายการสั่งซื้อสินค้า สำหรับตัวแทน

           
...

 นโยบายการสั่งซื้อสินค้าสำหรับ ตัวแทน (Puchasing Policy)


1. ซื้อสินค้าและบริการของเรา

บริษัท หงษ์ทองกรุ๊ป จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘บริษัท/เรา’) จัดจำหน่ายสินค้านำเข้าถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดสินค้าที่แสดงหน้าร้านเป็นรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามที่ผู้ผลิตได้ให้รายละเอียดไว้ รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงหน้าร้านใกล้เคียงความเป็นจริง แต่อาจมีสี หรือรูปแบบผิดไปจาก ผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อยเนื่องจากความละเอียดของอุปกรณ์แสดงผลของตัวแทนร้านค้า

 

2. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

2.1 ตัวแทนร้านค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ https://www.newgarage.com/partner ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (จะต้องเป็น ตัวแทนในระบบเราเท่านั้น)

2.2 ตัวแทนร้านค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้า สินค้าแต่ชนิดได้ที่หน้าเว็บไซต์ เมื่อตัวแทนร้านค้าพึงพอใจในสินค้า สามารถกดเลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการ กดปุ่ม “หยิบใส่ตะกร้า”  ติ๊กเครื่องหมายถูกสินค้าที่ต้องการชำระค่าสินค้า และ กดปุ่ม “Checkout”

2.3 ตัวแทนร้านค้าสามารถขอใบกำกับภาษี และที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจัดส่ง

2.4 เมื่อกระบวนการเลือกซื้อสินค้าเสร็จสิ้น ตัวแทนร้านค้าเข้าสู่กระบวนการชำระเงินโดยกดปุ่มรูป “เลือกวิธีการชำระเงิน” ที่ด้านมุมซ้ายล่างของเว็บไซต์ จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ” จากนั้นตัวแทนร้านค้าจะถูกนำเข้าสู่หน้า “ชำระค่าสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไข การชำระเงินที่ทางเรา กำหนดให้”

2.5 ในหน้า “ONE STEP CHECKOUT” จะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนมีรายละเอียดดังนี้

2.4.1 ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ ตัวแทนร้านค้าจะต้องดำเนินการกรอกชื่อ นามสกุล อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้สำหรับจัดส่งสินค้า โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูล
2.4.2 วิธีการส่งสินค้า จะแสดงข้อมูลช่องทาง รวมถึง ค่าใช้จ่าย ที่บริษัทจะใช้ในการจัดส่งสินค้า
2.4.3 วิธีการชำระเงิน ตัวแทนร้านค้าจะต้องทำการเลือกช่องทางในการชำระสินค้า โดยขั้นตอนเป็นไปตาม นโยบายการชำระเงิน
2.4.4 Checkout Review ในส่วนนี้จะแสดงรายการสินค้าที่ทำการสั่งซื้อ มูลค่ารวมของการสั่งซื้อสินค้ารวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งสินค้า หากตัวแทนร้านค้ากรอก และ ตรวจสอบข้อมูลตามข้อ 2.4.1 – 2.4.4 เรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่ม “ยืนยันคำสั่งซื้อ” เพื่อทำการซื้อสินค้า และเข้าสู่กระบวนการชำระเงิน
2.5 กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ตัวแทนร้านค้าจะถูกนำเข้าสู่บริการของ 2c2p

2.7 เมื่อแจ้งชำระเงินครบถ้วนทางร้านจะยืนยันคำสั่งซื้อและกำหนดการส่งมอบไปยัง Email ของตัวแทนร้านค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางร้าน Line New garage Partner

 

3. ราคาสินค้า

ราคาของสินค้าที่แสดงในรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิด เป็นราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งมอบ

 

4. การชำระเงิน

ทางบริษัทจัดช่องทางการชำระเงินเพื่อความสะดวกแก่ตัวแทนร้านค้าหลายช่องทางดังนี้

ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร SCB
ชำระผ่านบัตรเครดิต 2c2p สำหรับรายละเอียดในการชำระเงินแต่ละประเภท สามารถศึกษาเพิ่มได้จากนโยบายการชำระเงิน

 

5. การส่งมอบสินค้า

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางดังนี้

ทางบริษัท จะจัดส่งสินค้าภายใน 1 วันทำการ (หรือเร็วกว่านั้น) หลังได้รับแจ้งยืนยันการชำระเงิน Line New garage Partnert
*** ศึกษารายละเอียดการส่งมอบเพิ่มเติมใน นโยบายการส่งมอบสินค้า

 

6. การรับประกันสินค้า

เพื่อให้ตัวแทนร้านค้ามั่นใจในสินค้าและบริการของทางเรา ทางเรามีการรับประกันความพึงพอใจ รับคืน/เปลี่ยนภายใน 7 วัน ศึกษารายละเอียดนโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้า