0

Newgarage (นิวการาจ) หนุนอัพสกิลแรงงานยานยนต์ไทย เร่งปรับตัวรองรับ EV

           

Newgarage (นิวการาจ) หนุนอัพสกิลแรงงานยานยนต์ไทย เร่งปรับตัวรองรับ EV

Newgarage (นิวการาจ) ตัวแทน "อู่ยคใหม่" พร้อมสนับสนุนภาครัฐ-เอกชน พัฒนาทักษะแรงงานยานยนต์ไทย เร่งปรับตัวรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

...

Newgarage (นิวการาจ)
พร้อมหนุนรัฐและเอกชน เร่งอัพสกิลแรงงานไทย
ปรับตัวรองรับการเติบโตรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยียานยนต์ ราคาพลังงาน และภาวะโลกร้อน คือปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของอาเซียน ส่งผลให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในไทยเริ่มคึกคักมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรฐานส่งเสริมของภาครัฐ ทั้งด้านการลงทุน การผลิต และการใช้งาน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เห็นได้จากยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสะสมที่พุ่งขึ้นเกิน 300% จากปีก่อน ทั้งที่เป็นระบบไฟฟ้า 100% (BEV), ไฮบริด (HEV) และ ปลั๊กอินไฮบริด (PHEV)

อย่างไรก็ดีการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ใช่จะมีแต่คำว่า 'โอกาส' แต่ยังมีแรงเหวี่ยงของผลกระทบที่อาจทำให้ 'แรงงานไทย' ที่มีกว่า 850,000 คน ในอุตสาหกรรมยายนต์ปัจจุบัน ตกอยู่ในความเสี่ยงหากปรับตัวไม่ทัน ขณะเดียวกันทางฝั่งของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ก็เสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางจำนวนมาก

โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยในงานสัมมนา "การยกระดับการทำงานของคนไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร  ถึงการเตรียมความพร้อมของภาครัฐเพื่อรับมือกับกระแสของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่กำลังเติบโตเพิ่มขึ้นในประเทศไทย และจะเข้ามามาทดแทยรถยนต์สันดาปในอนาคตนั้น คาดว่าอาจส่งผลให้แรงงานไทยที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ มีความเสี่ยงตกงานกว่า 200,000 คน ดังนั้น ทางกระทรวงแรงงานจึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงานหนักในการส่งเสริมทักษะแรงงาน/บุคลากรไทย โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะคนไทยให้ได้กว่า 10 ล้านคน ภายในปี 2568 (ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสมัยใหม่) ผ่านโครงการความร่วมมือต่าง ๆ กับทั้งนห่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ ด้านนายพัฒน์สวัสดิ์เวศย์ เติมพิทยาเวช ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Newgarage (นิวการาจ) กล่าวว่า เวทีสัมมนาดังกล่าวถือเป็น "จุดเริ่มต้น" ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมรับฟัง เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ยกระดับทักษะฝีมือของแรงงานไทย เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดย Newgarage ในฐานะตัวแทน “อู่ยุคใหม่” พร้อมเป็นสะพานเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ผ่านแพลตฟอร์มที่จะเป็น “โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล” ที่ออกแบบมาเพื่ออู่และเอสเอ็มอียานยนต์อย่างแท้จริง