0

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ นิวการาจ เปิดรับสมัครฝึกอบรม "การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์แก๊สในรถยนต์ รูปแบบผสมผสาน" วันที่ 10 และ 17-18 มี.ค. 2567

           

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ นิวการาจ เปิดรับสมัครฝึกอบรม "การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์แก๊สในรถยนต์ รูปแบบผสมผสาน" วันที่ 10 และ 17-18 มี.ค. 2567

โอกาสครั้งสำคัญ! เปิดรับสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม "การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์แก๊สในรถยนต์ รูปแบบผสมผสาน" วันที่ 10 และ 17-18 มี.ค. 2567

...

📣 ปุกาศข่าวดี! กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นิวการาจ📣 
ขอเชิญชวนพี่ ๆ #อู่ติดตั้งแก๊สรถยนต์, ช่าง, วิศวกร, ตรอ.
และบุคคลากรในสายงานติดแก๊สรถยนต์ทั่วประเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรม
 "หลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซในรถยนต์ รูปแบบผสมผสาน"
ระหว่างวันที่ 10 และ 17-18 มีนาคม 2567

..................................................

>> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <<